Translate

DaliaOfficial channel

Loading...
Best Blogger Tips

Dalita new song.. Մենակ չենք մենք

Ահա պատրաստ է Դալիթայի նոր երգը:
Երգի անուն է <<Մենակ չենք մենք>> ,
Խոսկերի և երաժշտության հեղինակն է Էմմա Ասատրյանը:
Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

DALITA OFFICIAL FAN CLUB